ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ
Λεωφόρος Μεσογείων 354 Αγία Παρασκευή,  T.K.  153 41
Τηλ. : 2106543623

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ
Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Αθήνα,  T.K.  115 27
Τηλ. : 2106984080

Subscribe Now

Register to our newsletter

v.25.1

×
Previous Screen