Ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν στην Αθήνα της κρίσης να ανακάμψει και να αποκτήσει την δυναμική μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πολυδιάστατο αναπτυξιακό σχέδιο με τίτλο Έργο Αθήνα (www.ergoathina.gr ), το οποίο διαθέτει ήδη χρηματοδότηση 120 εκατομμυρίων ευρώ από ΕΣΠΑ.

Ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος Έργο Αθήνα – το οποίο τελεί υπό την επίβλεψη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ)- είναι αφιερωμένο στη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και της Επιχειρηματικότητας στον μητροπολιτικό Δήμο της Αθήνας. Πάνω από 27 εκατομμύρια ευρώ έχουν δεσμευθεί προκειμένου να ενισχυθούν κλάδοι αιχμής της τοπικής οικονομίας που προωθούν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, και κυρίως, για να διατεθούν για την αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της απασχόλησης των νέων.

Οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων μέσω του Έργου Αθήνα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες. Αυτές που υλοποιούνται από τον ίδιο τον Δήμο και τις υπηρεσίες του, όπως η ΕΑΤΑ και η Τεχνόπολις, και σε αυτές που υλοποιούνται από συνεργαζόμενους φορείς.

Στην πρώτη κατηγορία έχουν ενταχθεί έργα όπως η δημιουργία Κέντρου  Στήριξης  της Επιχειρηματικότητας το οποίο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη της πρωτεύουσας μέσα από τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου οικονομικής διακυβέρνησης.

Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα έργα που πραγματοποιούνται με την συνεργασία σημαντικών οργανισμών, όπως το Οικονομικό και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΒΕΕ, η ΕΣΕΕ, το ΕΒΕΑ, ο ΟΠΕ, το ΕΕΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά ένας Δήμος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να συντονίσει όλους τους θεσμικούς φορείς επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο ενός κοινού προγράμματος, προκειμένου να δημιουργήσει συνέργιες και να επιτύχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην προσπάθεια της τόνωσης της επιχειρηματικότητας.

Η εκδήλωση της 12ης Φεβρουαρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχιακό μέγαρο (Πλ. Κοτζιά) με αφορμή το έργο "Young SMEs" για την επιχειρηματικότητα (το έργο YoungSMESείναι ένα πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το INTERREG IVC και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ), θα αποτελείται από δύο μέρη.

 Στο πρώτο μέρος που θα ξεκινήσει στις 9:30πμ με τον χαιρετισμό του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη καθώς και του Δημοτικού Συμβούλου και προέδρου της ΕΑΤΑ κ. Γιώργου Μπρούλια, οι υπεύθυνοι των έργων των συμμετεχόντων οργανισμών θα κάνουν ο κάθε ένας μία πεντάλεπτη παρουσίαση της δράσης που πραγματοποιούν στο πλαίσιο του Έργου Αθήνα.

Η παρουσίαση αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωση των δημοτικών αρχών, την ενημέρωση και δικτύωση των ωφελούμενων φορέων από το Έργο Αθήνα και τέλος την ενημέρωση του κοινού. Οι παρουσιάσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 10:45.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, το οποίο θα ξεκινήσει στις 11π.μ., θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου με θέμα Δήμος Αθηναίων και Επιχειρηματικότητα: Έργο Αθήνα.  Στο πάνελ των ομιλητών, οι οποίοι θα κάνουν σύντομες τοποθετήσεις, θα συμμετέχουν ο Δήμαρχος Αθηναίων κύριος Γιώργος Καμίνης και επικεφαλής των οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συγκεκριμένα οι κύριοι Κωνσταντίνος Γάτσιος (Πρύτανης ΟΠΑ), Δημήτρης Δασκαλόπουλος (πρόεδρος ΣΕΒ), Γιώργος Καββαθάς (Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), Αλκιβιάδης Καλαμπόκης (ΟΠΕ), Βασίλης Κορκίδης (πρόεδρος ΕΣΕΕ), Κωνσταντίνος Μίχαλος (πρόεδρος ΕΒΕΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Καλλιόπη Ανδριοπούλου
[email protected]
210 3253123
www.ergoathina.gr
www.developathens.gr

Subscribe Now

Register to our newsletter

v.25.1

×
Previous Screen