Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα την προώθηση της αειφορίας στον τουριστικό κλάδο, τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 στην αίθουσα “Μακεδονία” του ξενοδοχείου Divani Caravel (08:30-18:00), παρουσία πολλών αξιόλογων εισηγητών τόσο από τον ευρύτερο τουριστικό κλάδο, όσο και από τον ερευνητικό και επιστημονικό χώρο. Το συνέδριο έχει ως στόχο την ανάδειξη του περιβαλλοντικού χαρακτήρα των τουριστικών δραστηριοτήτων μέσω της προώθησης αποτελεσματικών τεχνολογιών και ασφαλών πρακτικών, εστιάζοντας κυρίως στις επιπτώσεις της λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων στην κλιματική αλλαγή. Σκοπός είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να μειώσουν το ενεργειακό και ανθρακικό τους αποτύπωμα, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας συστήματα ελέγχου και περιορισμού ενέργειας και κατανάλωσης νερού αξιοποιώντας παράλληλα διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

• Ευρωπαική Στρατηγική στο πεδίο της τουριστικής βιωσιμότητας
• Οικοτουρισμός
• Διαχείριση αποβλήτων και επεξεργασία λυμάτων σε οικοτουριστικές μονάδες • Επάρκεια ενέργειας και έλεγχος σε τουριστικά ακίνητα και καταλύματα
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σετουριστικά καταλύματα
• Προσαρμογή του τουρισμού στις κλιματικές αλλαγές
• Μηχανισμοί υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση της βιωσιμότητας σε τουριστικά καταλύματα
• Περιβαλλοντική και τουριστική ανάπτυξη
• Περιβαλλοντική συνείδηση & εκπαίδευση των τουριστών
• Κίνητρα και φραγμοί οικοτουριστικής συμπεριφοράς
• Πράσινες επενδύσεις στον τουριστικό τομέα
 

Subscribe Now

Εγγραφείτε στη λίστα μας

v.23.41

×
Επιστροφή