Το πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου μπαίνει στη λίστα των προς αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου.

Η σχεδιαζόμενη αξιοποίηση του ακινήτου θα γίνει με βάσει διεθνή πρότυπα που δεν θα αλλάξουν τον χαρακτήρα του ακινήτου, όπως και την ιστορική του κληρονομιά. Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται, η αξιοποίηση θα μπορούσε να περιλάβει μουσειακούς χώρους, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, χώρους υπαίθριας αναψυχής (π.χ. συναυλιών, παιχνιδιών, εκθέσεων κ.λπ.), χώρους εστίασης, συνεδρίων κ.ά. Ακόμη θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και παραγωγικές δραστηριότητες, όπως περιοχές βιοκαλλιέργειας, ζωικής παραγωγής κ.ο.κ.
Το πρώην Βασιλικό Κτήμα στο Τατόι εκτείνεται σε 42.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 39.000 στρέμματα αφορούν σε δασική έκταση. Τα υπόλοιπα 3.000 στρέμματα είναι εκτάσεις είτε χωρίς βλάστηση είτε αγροτικές είτε βραχώδεις. Επίσης περιλαμβάνονται κτίσματα που καταλαμβάνουν 12,6 στρέμματα, εκ των οποίων τα 3,3 στρέμματα αφορούν στο πρώην βασιλικό θερινό ανάκτορο.

Η πρόταση του Ταμείου προβλέπει μια ήπια οικοδόμηση και συγκεκριμένα τον τετραπλασιασμό της δόμησης που θα ανέλθει σε περίπου 60 στρέμματα. Η οικοδόμηση αυτή θα γίνει σε έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων και οι νέες εγκαταστάσεις θα συμπεριλάβουν μουσείο, παραγωγικούς χώρους και εγκαταστάσεις θεματικού πάρκου και αναψυχής. Φυσικά προβλέπεται η αναπαλαίωση των κτισμάτων του ανακτόρου και η διατήρηση των ιστορικών σημείων του κτήματος (π.χ. τάφοι βασιλέων)…

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή, http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100002_02/09/2012_494166

Subscribe Now

Εγγραφείτε στη λίστα μας

v.23.41

×
Επιστροφή