Σε συνεργασία με
Discover the perfect venue for your tailor-made event
Whether you're planning a corporate meeting, an unforgettable party, a scenic boat trip, or a comprehensive conference, our range of venues and services in Greece will exceed your expectations. Let us take care of the details while you focus on creating memorable experiences.
What kind of event are you looking for?

Here at myvenue we can retrieve from our wide range data base the type of venue that will suit perfectly your preferences and requirements

Meeting
Transform your meetings into productive and engaging sessions with our versatile venues across Greece. Elevate your meetings with exceptional service and a seamless experience that fosters collaboration and innovation.
Conference
Organize impactful conferences that inspire and inform. From keynote sessions to breakout workshops, our experienced team ensures every aspect of your expectations is met.
Party
Whether it’s a corporate gathering, a holiday celebration, or a milestone event, we offer unique spaces that cater to any theme or size.
Boat trip
Ideal for team-building activities, networking events, or simply unwinding after a long day of meetings, our Greek boat trips offer an exclusive and refreshing experience.
Testimonials
Turpis amet ultricies erat velit cursus in nec sit.
Συνέπεια & Επαγγελματισμός είναι οι λέξεις που περιγράφουν καλύτερα το myvenue. Εξαιρετικοί συνεργάτες οι οποίοι με τις συμβουλές τους, τις ιδέες, την προσωπική τους φροντίδα και τους χώρους που διαθέτουν μπορούν να καλύψουν με επιτυχημένο και αποτελεσματικό τρόπο την πιο απαιτητική εκδήλωση. Η εμπειρία μας σαν Εταιρεία ήταν μοναδική!
myvenue-testimonials
Στέλλα Σαντοριναίου
ΚΑΛΤΕΚ Α.Ε.
Επαγγελματισμός, αμεσότητα και εξοικονόμηση χρόνου. Ένας ωραίος διαδικτυακός χώρος!!
myvenue-testimonials
Φαίη Πέτροβα
Director of Sales Saint George Lycabettus