Όροι & Προϋποθεσεις

 

 

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις που αναγράφονται στο παρόν διέπουν στη χρήση της εταιρικής μας ιστοσελίδας (Η “Ιστοσελίδα”) και τη σχέση σας με τη myVenue.gr (την “Εταιρία”, “εμείς” ή “εμάς”).

“Εσείς” σημαίνει ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας και όλων των συνδεδεμένων σε αυτή θυγατρικών εταιρειών.

“Ο Χώρος” σημαίνει οι χώροι του myVenue.gr και myvenue.eu στον παγκόσμιο ιστό.

“Περιεχόμενο” σημαίνει οι πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι διαθέσιμο μέσα από την ιστοσελίδα μας.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους ΌΡΟΥΣ & ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, καθώς επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με το νόμο. Άν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε το στο [email protected] .

 

 

1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Ιστοσελίδα παρέχεται σε εσάς για προσωπική σας χρήση με τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή τη σελίδα. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

 

 

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις από καιρού εις καιρόν για νομικούς ή άλλους λόγους ή για να καταστεί δυνατή η ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα κοινοποιούνται σε εσάς μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχετε ή μέσω κάποιας ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα. Εφόσον οι αλλαγές για τη χρήση της Ιστοσελίδας κοινοποιηθούν ισχύουν αυτομάτως. Εφόσον δεν επιθυμείτε την αποδοχή των νέων Όρων και Προϋποθέσεων, δεν θα πρέπει να συνεχίσετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, ενέργεια η οποία υποδηλώνει πως είστε σύμφωνοι και δεσμεύεστε από τους νέους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

 

 

3. ΕΓΓΡΑΦΗ

Πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που έχετε δώσει κατά την εγγραφή σας, ανανεώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας αποτελεσματικά.

 

 

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αναγνωρίζετε πως το Περιεχόμενο είναι στη διάθεση σας για προσωπική σας χρήση μόνο και ότι μπορείτε να κατεβάσετε το Περιεχόμενο σε σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή. Συμφωνείτε (και συμφωνείτε να μην βοηθήσετε ή διευκολύνετε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο) να ΜΗΝ αντιγράψετε, αναπαράγετε, μεταδώσετε, διανείμετε, δημοσιεύσετε, εκμεταλλευτείτε εμπορικά ή να δημιουργήσετε παράγωγα του Περιεχομένου. Το Περιεχόμενο τις Ιστοσελίδας μας, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να ανακτήσετε και να εμφανίσετε το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας στην οθόνη ενός υπολογιστή, να αποθηκεύσετε αυτό το περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (όχι όμως σε οποιονδήποτε server ή σε άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του εν λόγω Περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, αρκεί να κρατήσετε άθικτες όλες τις πληροφορίες και οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Για κανέναν άλλο λόγο δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε υλικό ή Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη άδεια από την Εταιρία.

 

 

5. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

5.1 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

5.1.1 Διάδοση οποιουδήποτε παράνομου, ενοχλητικού, συκοφαντικού, υβριστικού, απειλητικού, επιβλαβούς, χυδαίου, άσεμνου, ή με άλλο τρόπο αμφισβητήσιμου υλικού ή άλλως με σκοπό την παράβαση οποιωνδήποτε νόμων.

5.1.2 Μετάδοση υλικού που ενθαρρύνει συμπεριφορά η οποία αποτελεί ποινικό αδίκημα, ή αλλιώς παραβιάζει τυχόν ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή κώδικα πρακτικής.

5.1.3 Διατάραξη της χρήσης, της προτίμησης ή του ενδιαφέροντος που δείχνει κάποιο πρόσωπο ως προς την Ιστοσελίδα ή

5.1.4 Δημιουργία, μεταβίβαση ή αποθήκευση ηλεκτρονικών αντιγράφων του Περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη.

5.2 Σε κάθε περίπτωση θα είστε υπεύθυνος/η για τις ζημίες και το κόστος που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της παραβίασης του όρου 5.

 

 

6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

6.1 Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε διάφορα σημεία της Ιστοσελίδας παρέχονται από τις εγκαταστάσεις. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο (το οποίο περιλαμβάνει περιεχόμενο που παρέχεται σε μας από τρίτους, είτε άμεσα είτε έμμεσα) παρέχεται «όπως είναι» και «ως διατίθενται» και δεν προβαίνουμε σε καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά δίχως περιορισμό των σιωπηρών εγγυήσεων ή των όρων ή της πληρότητας, της ακρίβειας, της ικανοποιητικής ποιότητας και την καταλληλότητας του περιεχομένου για οποιοδήποτε λόγο.

6.2 Αν και στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας θα καλύψουν στο έπακρο τις απαιτήσεις σας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι υπηρεσίες θα είναι άψογες. Εάν προκύψει σφάλμα με την Ιστοσελίδα θα πρέπει να το αναφέρετε στο [email protected] και η Εταιρία μας θα προσπαθήσει να διορθώσει το λάθος το συντομότερο και εύλογα δυνατό.

6.3 Η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μπορεί να περιορίζεται περιστασιακά για να καταστεί δυνατή η επισκευή, συντήρηση ή η εισαγωγή νέων εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει την υπηρεσία το συντομότερο και εύλογα δυνατό.

 

 

7. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ Η ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

7.1 Έχουμε δικαίωμα να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε την εγγραφή σας αμέσως κατά την εύλογη κρίση μας ή εφόσον παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας όπως περιγράφονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

7.2 Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας μας εγγράφως στο [email protected] . Αν το κάνετε αυτό, θα πρέπει να διακόψετε και τη χρήση της Ιστοσελίδας.

7.3 Η αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής σας και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα ή υποχρεώσεις κάθε μέρους.

 

 

8. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

8.1 Συμφωνείτε ότι, εκτός από θάνατο και σωματικές βλάβες που προκύψουν από δική μας αμέλεια, δεν θεωρούμαστε υπεύθυνοι για αδικοπραξία, αμέλεια, νομικό καθήκον ή οτιδήποτε άλλο, όπως για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα, από ή με οποιοδήποτε τρόπο συνδέεται με την Ιστοσελίδα ή τη χρήση ή την εξάρτηση από το περιεχόμενο ή τυχόν πληροφορίες που λαμβάνει κάποιος/α μέσω της Ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε κράτηση ή αγορά αγαθών ή / και υπηρεσιών μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, δίχως περιορισμό, ζημιων για απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή οποιαδήποτε άλλη επακόλουθη ή χρηματική απώλεια (ακόμα και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας).

Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εκτίμηση των αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τρίτους μέσω της Ιστοσελίδας.

Αποδέχεστε και αντιλαμβάνεστε πως οποιαδήποτε κράτηση ή αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που θα πραγματοποιούνται από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του Τρίτου Μέρους που θα σας παρέχει την υπηρεσία ή τα σχετικά προϊόντα του και ότι δεν θα είμαστε είτε εν μέρη ή με οποιοδήποτε τρόπο υπεύθυνοι για όποια ενδεχόμενη συναλλαγή σας με Τρίτους.

Αντιλαμβάνεστε πως δεν εκπροσωπούμε Τρίτους και δεν μπορούμε να δώσουμε καμία εγγύηση ως προς την ασφάλεια των όποιων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων, δίχως περιορισμό, πιστωτικών καρτών και άλλων προσωπικών πληροφοριών) μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε σε οποιονδήποτε Τρίτο.

8.2 Η ιστοσελίδα παρέχει περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους ή πηγές, κι ενώ η Εταιρία προσπαθεί να διασφαλίσει ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα είναι σωστό, αξιόπιστο και υψηλής ποιότητας, δεν δίνει καμία εγγύηση ή εγγυήσεις σε σχέση με αυτό το περιεχόμενο. Εφόσον η Εταιρία ενημερωθεί για τυχόν ανακρίβειες στο υλικό της Ιστοσελίδας της θα επιχειρήσει να διορθώσει τις ανακρίβειες το συντομότερο και εύλογα δυνατό.

8.3 Σε περίπτωση που παραβιάσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, θα είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που θα υποστείτε ως αποτέλεσμα, και στο βαθμό που οι πιθανές συνέπειες ήταν αντιληπτές και στα δύο μέρη τη στιγμή που χρησιμοποιήσατε την Ιστοσελίδα. Η ευθύνη μας δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση την ζημία μιας ή και πολλών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και μη περιορισμένης μόνο σε χαμένα δεδομένα, διαφυγόντα κέρδη ή διακοπή των επιχειρήσεων.

 

 

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεχνικά αδύνατο η Ιστοσελίδα μας να μην παρουσιάζει κανένα σφάλμα και ότι δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για κάτι τέτοιο. Πως πιθανά λάθη μπορεί να οδηγήσουν στην προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και πως η λειτουργία της Ιστοσελίδας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από συνθήκες που πιθανόν να μην μπορούμε να ελέγξουμε, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μετάδοσης και τηλεπικοινωνιακών συνδεσμων μεταξύ ημών και εσάς ή και μεταξύ ημών και άλλων συστημάτων και δικτύων. Εμείς και / ή οι προμηθευτές μας μπορεί ανά πάσα στιγμή να πραγματοποιούμε βελτιώσεις και / ή αλλαγές στο δικτυακό τόπο.

 

 

10. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους με δικό τους περιεχόμενο και υλικό, που είναι πέραν του ελέγχου της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο σε οποιοδήποτε χώρο εκτός του δικού της.

 

 

11.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ

11.1 Μέρος της Ιστοσελίδας μπορεί να περιέχει διαφημίσεις και χορηγίες. Οι διαφημιστές και οι χορηγοί είναι αρμόδιοι για να διασφαλίσουν ότι το υλικό που υποβάλλουν για να συμπεριληφθεί στην Ιστοσελίδα, συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και κώδικες.

11.2 Η Ιστοσελίδα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς (και όχι ως αντιπρόσωπος) για λογαριασμό Τρίτων που διαφημίζουν τα προϊόντα τους ή / και υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα μας. Ως αποτέλεσμα οι συμβάσεις θα γίνονται απευθείας μεταξύ εσάς και του αντίστοιχου Τρίτου μέρους.

11.3 Τα εμπορεύματα και / ή υπηρεσίες που διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα μας από τρίτους υπόκεινται σε επιβεβαίωση τιμών και διαθεσιμότητας από το τρίτο διαφημιζόμενο μέρος.

11.4 Οποιαδήποτε παράπονα αφορούν στα εμπορεύματα και / ή τις υπηρεσίες που διαφημίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα ή κάποιον τρίτο από τον οποίο τα εν λόγω εμπορεύματα ή / και υπηρεσίες έχουν αγοραστεί, πρέπει να γίνονται και να απευθύνονται στα Τρίτα διαφημιζόμενα μέρη.

11.5 Ενώ έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε για τους διαφημιστές και τους χορηγούς μας που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα, η συμπερίληψή τους σε τούτη δεν κάνει και δεν προορίζεται να αποτελέσει είτε ρητή ή σιωπηρή έγκρισή Μας των υπηρεσιών που προσφέρουν.

11.6 Δεν φέρουμε απέναντί σας καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στο διαφημιστικό ή χορηγικό υλικό που διαθέτουμε. Θα πρέπει να ελέγξετε σε κάθε περίπτωση όλες τις λεπτομέρειες με τον διαφημιζόμενο.

 

 

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Πιθανές διαφορές θα προσπαθήσουμε να τις λύσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Σε περίπτωση που δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε και έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση και θέλετε να προχωρήσετε σε δικαστικές διαδικασίες, θα πρέπει να το πράξετε εντός της Ελλάδας.

 

 

13. ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΣΗ

Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να υποσχεθούμε πως το υλικό της ιστοσελίδας είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε περιοχές έξω από την Ελλάδα, ή την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από “περιοχές” όπου το περιεχόμενό τους είναι παράνομο ή αθέμιτο ή απαγορευτικό. Εάν επιλέξετε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα αυτή από τοποθεσίες έξω από την Ελλάδα, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους.

 

 

14. ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να δείξουμε κατά πόσον τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα προσφέρονται προς πώληση από Εμάς ή από Τρίτο μέρος.

Τα αγαθά προσφέρονται από ένα τρίτο μέρος («εμπορεύματα τρίτων μερών»), όπου:

14.1 Η Ιστοσελίδα περιέχει μια σύνδεση σε μια ιστοσελίδα τρίτου όπου μπορείτε να επιλέξετε να αγοράσετε οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες προσφέρονται προς πώληση σε αυτή την ιστοσελίδα (είτε διαφημίζονται ή και όχι τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες σε εκείνη την ιστοσελίδα).

14.2 Μπορείτε να κάνετε ένα αίτημα προσφοράς σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από οποιονδήποτε τρίτο, εμείς στη συνέχεια προωθούμε το αίτημά σας στο συγκεκριμένο τρίτο μέρος, ως αποτέλεσμα της έρευνάς σας μπορεί και να καταλήξετε να αγοράσετε κάποια από τα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.
Όταν επιλέγετε να αγοράσετε εμπορεύματα Τρίτων μερών, η σύμβαση που διέπει την αγορά τους θα πραγματοποιείται μεταξύ εσάς και του αντίστοιχου Τρίτου μέρους και με τους Όρους και Προϋποθέσεις (αν υπάρχουν) των εν λόγω Τρίτων για την αγορά των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση αυτών των αγαθών ή και υπηρεσιών.

Αποδέχεστε πως οποιεσδήποτε κρατήσεις ή αγορές εμπορευμάτων τρίτων μερών που γίνονται μέσω της Ιστοσελίδας από εσάς, υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις του τρίτου μέρους που σας παρέχει τα αγαθά ή / και τις σχετικές υπηρεσίες και ότι δεν θα είμαστε σε καμία περίπτωση ή με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνοι για παν ενδεχόμενο σε ότι αφορά στις συναλλαγές μεταξύ εσάς και των τρίτων.

Δεν κάνουμε οποιαδήποτε εκπροσώπηση και δεν δίνουμε καμία εγγύηση ως προς την ασφάλεια των όποιων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πιστωτικών καρτών και άλλων προσωπικών πληροφοριών) μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε σε οποιονδήποτε Τρίτο μέρος.

 

 

15. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα δικαιώματα για την αναπαραγωγή μέρους ή για όλες τις φωτογραφίες που υποβάλλετε εκ νέου ή και ότι έχετε λάβει τη σχετική άδεια για να τις χρησιμοποιήσετε κατά αυτόν τον τρόπο.

• Δυστυχώς, δεν θα είμαστε σε θέση να τοποθετούμε φωτογραφίες για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί οι σχετικές εγκρίσεις

• Αναλαμβάνετε την ευθύνη και συμφωνείτε ρητά ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, ή έχετε την δικαιοδοσία να χρησιμοποιήσετε, κάθε υλικό που μας στέλνετε για αναπαραγωγή και προβολή.

 

 

16. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων

 

 

17. ΔΙΑΦΟΡΑ

17.1 Η Εταιρία δύναται να μην παραχωρήσει κανένα από τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο. Η ίδια μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματά που απορρέουν από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις σε άλλη επιχείρηση εφόσον πιστεύει πως, εύλογα, δεν θα επηρεαστούν και τα δικά σας δικαιώματά.

17.2 Εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και η Εταιρία επιλέξει να το αγνοήσει την παρούσα στιγμή, διατηρεί το δικαίωμα να επικαλεστεί τα δικαιώματα της σε μεταγενέστερη ημερομηνία ή σε οποιαδήποτε άλλη φάση, που μπορεί να έχετε παραβιάσει τους Όρους και Προϋποθέσεις.

17.3 Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων που μπορεί να προκληθούν από περιστάσεις πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό της.

17.4 Η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την myvenue (ΑΦΜ 118572321) της οποίας η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση Οδός Δ.Χαϊμαντά 3, 15122 Μαρούσι, Αθήνα-Ελλάδα.

17.5 Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] .